Máy chủ mới

Naruto Đại Chiến - S209
  • [HOT] Khai Mở Server Mới Naruto Đại Chiến - S207 [HOT] Khai Mở Server Mới Naruto Đại Chiến - S207
  • [HOT] Sự Kiện Gói Quà Cửu Vĩ - Ưu Đãi Khủng Nhất Naruto Đại Chiến (20/01) [HOT] Sự Kiện Gói Quà Cửu Vĩ - Ưu Đãi Khủng Nhất Naruto Đại Chiến (20/01)
  • Sự Kiện Tamnin Huyền Thoại Sự Kiện Tamnin Huyền Thoại
  • Hệ thống 2T SUPPORT Hệ thống 2T SUPPORT
  • Phiên bản 9.0 : Nguyệt Nhãn - Tsukuyomi vĩnh cửu Phiên bản 9.0 : Nguyệt Nhãn - Tsukuyomi vĩnh cửu

Tin Tức